Centrale verwarming Oud-Heverlee

De ideale Centrale verwarming Oud-Heverlee voor uw woning? YBBS de verwarmingsinstallateur geeft u gepast advies. Levering en installatie van verwarmingsketels met of zonder boiler, onderhoud en herstelling van centrale verwarming, vloerverwarming, totaal project met aardgas, stookolie en warmtepompen alsook het plaatsen van sanitaire leidingen voor warm en koud water .Centrale verwarming Oud-Heverlee. 


Verwarmingsketels Vaillant (Centrale verwarming Oud-Heverlee)

YBBS  plaatst, hersteld en onderhoud verwarmingsketels Vaillant met gas alsook stookolie. YBBS  draagt het CERGA-label. 

Condenserende gasverwarmingsketels Vailant (Centrale verwarming Oud-Heverlee)

Bij de ontwikkeling van condenserende gasketels heeft Vaillant met heel wat factoren rekening gehouden. Ze willen ketels ontwerpen met een maximale zuinigheid, maar die ook eenvoudig en snel te installeren zijn, gemakkelijk te bedienen en te onderhouden. De condenserende gasketels van Vaillant moeten maximaal comfort bieden, niet alleen op vlak van verwarming maar ook van warmt water.  De ketels moeten bovendien super betrouwbaar en duurzaam zijn.

Condensatieketels op gas maken niet alleen optimaal gebruik van de geleverde energie, maar benutten in tegenstelling tot traditionele ketels ook de warmte in de rookgassen, die anders door de schoorsteen verdwijnen.

De voordelen van een condensatieketel van Vaillant zijn : 

- Optimaal energierendement tot wel 98 %

- Aanzienlijk minder roet en deeltjes bij verbranding via condensatietechnologie

- Tot 35 % lager verbruik ten opzichte van een oude verwarmingsinstallatie

- Lage investeringskosten

- Flexibele uitbreidingen


Centrale verwarming Oud-Heverlee
Condenserende stookolieverwarmingsketels Vaillant

Als u voor de condensatieketel op stookolie van Vaillant kiest, maakt u optimaal gebruik van stookolie : geen enkel andere condensatievloerketel op stookolie verbruikt immers minder energie. Een condensatieketel op stookolie kan de verwarmingskosten met wel 15 % doen dalen.  In tegenstelling tot klassieke ketels op stookolie gebruiken ze ook de warmte in de rookgassen, die anders door de schoorsteen verdwijnt.Herstelling en onderhoud

Herstelling en onderhoud doen wij van Vaillant en Weishaupt ketels. Het onderhoud van een gasketel is om de twee jaar verplicht. Vanaf dat uw ketel vijf jaar is moet er verplicht ook een verwarmingsaudit uitgevoerd worden en dit telkens om de vijf jaar. Al deze zaken worden dus door YBBS BV uitgevoerd met attesten. 

Het onderhoud van een stookolieketel is elk jaar verplicht. Vanaf dat uw ketel vijf jaar is moet er verplicht ook een verwarmingsaudit uitgevoerd worden en dit telkens om de vijf jaar. Al deze zaken worden dus door YBBS uitgevoerd met attesten. YBBS is lid van MazoutexpertVerwarmingsketels Weishaupt 

YBBS BV plaatst, hersteld en onderhoud verwarmingsketels met gas alsook stookolie. YBBS BV draagt het CERGA-label. Wij plaatsen verwarmingsketels van het merk Weishaupt.

Condenserende gasverwarmingsketels Weishaupt

Bij condenserende verwarmingsketels worden verbrandingsgassen gerecupereerd zodat er een hoog rendement ontstaat hierdoor krijgt men een zuiniger verbruik. Alles heeft zijn plaats. Logisch. Eén blik in het toestel volstaat om vast te stellen dat hier alles perfect doordacht is. De afzonderlijke componenten zijn overzichtelijk geplaatst en goed toegankelijk voor de installateur. Ook het gekleurde display van de systeembedieningsmodule met praktische één-knop-bediening bevindt zich op ideale hoogte. Door eenvoudigweg aan de knop te draaien verplaatst de gebruiker zich moeiteloos door de ver schillende menu’s en met een simpele druk op de knop selecteert hij de weergegeven parameters en menu’s; een vertrouwd ergonomisch principe dat bij Weishaupt al jaren zijn deugdelijkheid bewezen heeft. Onze ervaring met goed design leert ons dat de vormelijke perfectie slechts een middel is om ons doel te bereiken: “Form follows function“. Het voordeel voor de gebruiker is doorslaggevend. Ongeacht of het om de vakman of de eindgebruiker gaat, zij halen allebei voordeel uit eenvoudig verstaanbare techniek en uitstekend bedieningscomfort. 

Condenserende gaswandketel Weishaupt

Condenserende stookolieverwarmingsketels Weishaupt

Voor de modernisering van oude stookolieverwarmingsinstallaties is de vloerstaande ketel een ideale systeemkeuze. Met een verbrandingsvermogen van 12KW in de eerste en 18KW in de tweede brandertrap biedt deze ketel het ideale vermogensspectrum voor één- en tweegezinswoningen.

De vloerstaande stookolie - condensatieketel is een prachtvoorbeeld voor de betrouwbare en energie besparende warmtewinning uit stookolie. De brandstof stookolie Ook in de toekomst zal stookolie als brandstof een belangrijk aspect bij de modernisering van de verwarming blijven. De huidige reserves aan ruwe olie bevestigen dat deze brandstof nog generaties lang een belangrijke rol zal spelen. Vooral nieuwe stookoliekwaliteiten zoals zwavelarme gasolie verwarming bieden potentieel voor de toekomst. Het verdere gebruik van stook olie in het kader van de modernisering van de verwarming biedt aanzienlijke voordelen: • De aanwezige stookolietoevoer kan na renovatie verder gebruikt worden. Moderniseringsmaatregelen kunnen zonder moeilijkheden snel gerealiseerd worden. De warmte-inhoud van de stookolie kan tot bijna 100 % gebruikt worden. Betrouwbare techniek In de stookoliecondensatieketel WTC-OB zet een tweetraps-blauwevlambrander van het type purflam® de stookolie bijzonder spaarzaam in warmte om. Daarbij worden alle relevante emissievoorschriften niet enkel gerespecteerd maar de emissies liggen zelfs laag onder de grenswaarden. Flexibele opstellingsmogelijkheden Dankzij de compacte afmetingen is de plaatsbehoefte voor de stookolie - condensatieketel heel gering. Dankzij het speciale rookgas-lucht-systeem is deze condensatieketel niet aan de stookkelder gebonden. En daar de wezenlijke functiecomponenten van het hydraulisch systeem reeds geïntegreerd zijn en de werking en dichtheid ervan van fabriekswege reeds getest werden, zijn uitstekende voorwaarden bereikt voor een eenvoudige montage door de verwarmingsinstallateur.

Condenserende stookolieketel Weishaupt

Herstelling en onderhoud 

Herstelling en onderhoud doen wij van Vaillant en Weishaupt ketels. Het onderhoud van een gasketel is om de twee jaar verplicht. Vanaf dat uw ketel vijf jaar is moet er verplicht ook een verwarmingsaudit uitgevoerd worden en dit telkens om de vijf jaar. Al deze zaken worden dus door YBBS BV uitgevoerd met attesten. 

Het onderhoud van een stookolieketel is elk jaar verplicht. Vanaf dat uw ketel vijf jaar is moet er verplicht ook een verwarmingsaudit uitgevoerd worden en dit telkens om de vijf jaar. Al deze zaken worden dus door YBBS uitgevoerd met attesten.


YBBS is lid van Mazoutexpert

Weishaupt


Wat is centrale verwarming ?

Centrale verwarming is een verwarmingssysteem waarbij men gebruik maakt van een centraal punt waar de warmte wordt opgewekt en van daaruit wordt getransporteerd naar de verschillende ruimtes die men wil verwarmen. Hierbij maakt men gebruik van een medium dat geschikt is om warmte over te brengen. Dit medium is bijvoorbeeld water in vloeibare vorm of water in de vorm van gas, namelijk stoom. Ook kan men gebruik maken van verwarmde lucht. Centrale verwarming wordt vaak afgekort met cv of cv-installatie.

Het water, stoom of gas wordt, nadat het centraal is op gewekt in bijvoorbeeld een cv ketel, getransporteerd door middel van leidingen naar een verwarmingselement dat geschikt is om warmte aan de omgeving af te geven. Deze verwarmingselementen worden ook wel warmtewisselaars genoemd, ze geven warmte af aan de omgeving.

Centrale verwarming voor woningen
Cv-installaties worden tegenwoordig nog veelvuldig toegepast in woningen al zijn er wel nieuwe systemen in ontwikkeling waardoor verwarming voor een groot deel buiten de woning wordt geregeld. Een centrale verwarming is op dit moment nog een effectief verwarmingssysteem om een woning comfortabel te verwarmen. Over het algemeen past men daarbij radiatoren toe als warmtewisselaar. Deze radiatoren zijn geplaatst aan de wanden of op de vloer in de vertrekken die verwarmt dienen te worden. De radiatoren zijn door middel van cv-leidingen verbonden aan het centrale punt waar het water voor de cv-leidingen wordt opgewarmd. Dit gebeurd in een centrale verwarmingsketel die ook wel een cv-ketel wordt genoemd.

Zodra het cv-leidingwater in de radiator de warmte aan de omgeving heeft afgedragen neemt ook de temperatuur van dit leidingwater af. Het koude water stroomt naar de onderkant van de radiator en wordt van daar uit door middel van een ander cv-leiding teruggevoerd naar de cv-ketel. Bij de meeste cv-installaties staan de radiatoren parallel. Dit houdt in dat elke radiator een heengaande leiding heeft en een teruggaande leiding. Elke radiator kan afzonderlijk worden geregeld door middel van een radiatorkraan. In de cv-ketel wordt het water dat uit de teruggaande leiding opnieuw opgewarmd. Dit proces verloopt continue door. De cv-ketel treed in werking op basis van meet en regeltechniek. Deze techniek behoort tot de domotica van een woning. De temperatuur kan de woninggebruiker inregelen door middel van een thermostaat.

De daarop aangegeven temperatuur is de gemeten temperatuur daarnaast kan men de gewenste temperatuur invullen. Als de gemeten temperatuur lager is dan de gewenste temperatuur zal de cv-ketel worden ingeschakeld. Deze ketel zal vervolgens water gaan opwarmen. Daarbij wordt gas verbrand. De hitte van de brander waarmee het gas wordt verbrand verwarmd het water van de cv-installatie. Het water blijft in principe in een gesloten systeem waardoor het water telkens weer opnieuw wordt opgewarmd en er geen water uit het systeem raakt.

Contacteer ons

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x