Condenserende verwarmingsketels Weishaupt

Verwarmingsketels Weishaupt

YBBS BV plaatst, hersteld en onderhoud verwarmingsketels met gas alsook stookolie. YBBS BV draagt het CERGA-label. Wij plaatsen verwarmingsketels van het merk Weishaupt.

Condenserende gasverwarmingsketels Weishaupt

Bij condenserende verwarmingsketels worden verbrandingsgassen gerecupereerd zodat er een hoog rendement ontstaat hierdoor krijgt men een zuiniger verbruik. Alles heeft zijn plaats. Logisch. Eén blik in het toestel volstaat om vast te stellen dat hier alles perfect doordacht is. De afzonderlijke componenten zijn overzichtelijk geplaatst en goed toegankelijk voor de installateur. Ook het gekleurde display van de systeembedieningsmodule met praktische één-knop-bediening bevindt zich op ideale hoogte. Door eenvoudigweg aan de knop te draaien verplaatst de gebruiker zich moeiteloos door de ver schillende menu’s en met een simpele druk op de knop selecteert hij de weergegeven parameters en menu’s; een vertrouwd ergonomisch principe dat bij Weishaupt al jaren zijn deugdelijkheid bewezen heeft. Onze ervaring met goed design leert ons dat de vormelijke perfectie slechts een middel is om ons doel te bereiken: “Form follows function“. Het voordeel voor de gebruiker is doorslaggevend. Ongeacht of het om de vakman of de eindgebruiker gaat, zij halen allebei voordeel uit eenvoudig verstaanbare techniek en uitstekend bedieningscomfort. 

Condenserende gaswandketel Weishaupt


Condenserende stookolieverwarmingsketels Weishaupt

Voor de modernisering van oude stookolieverwarmingsinstallaties is de vloerstaande ketel een ideale systeemkeuze. Met een verbrandingsvermogen van 12KW in de eerste en 18KW in de tweede brandertrap biedt deze ketel het ideale vermogensspectrum voor één- en tweegezinswoningen.

De vloerstaande stookolie - condensatieketel is een prachtvoorbeeld voor de betrouwbare en energie besparende warmtewinning uit stookolie. De brandstof stookolie Ook in de toekomst zal stookolie als brandstof een belangrijk aspect bij de modernisering van de verwarming blijven. De huidige reserves aan ruwe olie bevestigen dat deze brandstof nog generaties lang een belangrijke rol zal spelen. Vooral nieuwe stookoliekwaliteiten zoals zwavelarme gasolie verwarming bieden potentieel voor de toekomst. Het verdere gebruik van stook olie in het kader van de modernisering van de verwarming biedt aanzienlijke voordelen: • De aanwezige stookolietoevoer kan na renovatie verder gebruikt worden. Moderniseringsmaatregelen kunnen zonder moeilijkheden snel gerealiseerd worden. De warmte-inhoud van de stookolie kan tot bijna 100 % gebruikt worden. Betrouwbare techniek In de stookoliecondensatieketel WTC-OB zet een tweetraps-blauwevlambrander van het type purflam® de stookolie bijzonder spaarzaam in warmte om. Daarbij worden alle relevante emissievoorschriften niet enkel gerespecteerd maar de emissies liggen zelfs laag onder de grenswaarden. Flexibele opstellingsmogelijkheden Dankzij de compacte afmetingen is de plaatsbehoefte voor de stookolie - condensatieketel heel gering. Dankzij het speciale rookgas-lucht-systeem is deze condensatieketel niet aan de stookkelder gebonden. En daar de wezenlijke functiecomponenten van het hydraulisch systeem reeds geïntegreerd zijn en de werking en dichtheid ervan van fabriekswege reeds getest werden, zijn uitstekende voorwaarden bereikt voor een eenvoudige montage door de verwarmingsinstallateur.

Condenserende stookolieketel Weishaupt


Herstelling en onderhoud

Herstelling en onderhoud doen wij van Weishaupt en Vaillant ketels. Het onderhoud van een gasketel is om de twee jaar verplicht. Vanaf dat uw ketel vijf jaar is moet er verplicht ook een verwarmingsaudit uitgevoerd worden en dit telkens om de vijf jaar. Al deze zaken worden dus door YBBS BV uitgevoerd met attesten. 

Het onderhoud van een stookolieketel is elk jaar verplicht. Vanaf dat uw ketel vijf jaar is moet er verplicht ook een verwarmingsaudit uitgevoerd worden en dit telkens om de vijf jaar. Al deze zaken worden dus door YBBS uitgevoerd met attesten.

YBBS is lid van MazoutexpertWeishauptCondenserende verwarmingsketels Weishaupt

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x